A K T U A L N O Ś C I

ŚWIĘCENIE POJAZDÓW
28.04.13r.

Tradycyjnie, wiosną w naszym Kościele odbywa się święcenie pojazdów. W tym roku odbyło się ono w niedzielę 28 kwietnia po Mszy św. o godz. 11. Msza odprawiana była w intencji kierowców, przez ks. prałata Józefa Srogosza oraz ks. proboszcza Krzysztofa Górskiego COr, którzy później poświęcili pojazdy, stojące na placu apelowym naszych Jednostek.

ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 28.04.13r.

ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO
04.04.13r.

W święto 6 Batalionu Chemicznego, 4 kwietnia br., w Kościele Garnizonowym została odprawiona Msza św. w intencji żołnierzy i ich rodzin. Mszę sprawowali ks. dziekan Marian Brucki, ks. Zbigniew Starczewski COr oraz ks. proboszcz Krzysztof Górski COr

ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r. ŚWIĘTO BATALIONU CHEMICZNEGO<br />04.04.13r.

WIELKA SOBOTA
WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA
30.03.13r.

Wieczór w Wielką Sobotę, to najbardziej uroczysty moment w roku. Tej nocy Kościół wspomina Zmartwychwstanie Chrystusa. Msza św. Wigilii Paschalnej rozpoczęła się przed Kościołem Garnizonowym o godz. 22:00. Wstępem do Wigilii Paschalnej jest Liturgia Światła, podczas której poświęca się ogień oraz nowy paschał. Następnie kantor Filip Pijacki odśpiewał Orędzie Wielkanocne i rozpoczęła się Liturgia Słowa złożona z 4 czytań. Przejście ze Starego do Nowego Testamentu, było podkreślone poprzez zaśpiewanie hymnu Chwała na Wysokości Bogu po trzecim czytaniu. Słowo Boże i kazanie wygłosił ks. Stanisław Gawlicki COr. Mszę koncelebrowali także ks. Adam Anioł COr oraz ks. proboszcz Krzysztof Górski COr. W Liturgii Chrzcielnej wierni odnowili przyrzeczenia Chrztu, a następnie rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna. Po Mszy św. odbyła się procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem wystawionym dotychczas przy Grobie Pańskim. Na zakończenie odśpiewano hymn Ciebie Boga wysławiamy.

WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - WIGILIA PASCHALNA I REZUREKCJA - 30.03.13r.

WIELKA SOBOTA
ŚWIĘCENIE POKARMÓW
30.03.13r.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę trwało od godz. 12.00 do 16.00. W tym czasie Wierni mieli okazję do adoracji przy Grobie Pańskim.

WIELKA SOBOTA - Święcenie pokarmów - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - Święcenie pokarmów - 30.03.13r. WIELKA SOBOTA - Święcenie pokarmów - 30.03.13r.

MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA
WIELKI PIĄTEK
29.03.13r.

W Wielki Piątek Kościół nie odprawia Mszy św. O godz. 18.00 wierni zgromadzili się w naszym kościele na Liturgii Wielkiego Piątku. Liturgia ta upamiętnia Mękę i Śmierć Pana Jezusa. Na koniec Najświętszy Sakrament został wystawiony do adoracji przy Grobie Pańskim.

MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ CHRYSTUSA - WIELKI PIĄTEK

PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ
WIELKI CZWARTEK
28.03.13r.

Wielki Czwartek jest dniem w którym Kościół wspomina Wieczerzę, podczas której Pan Jezus ustanowił sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to jedocześnie początek Triduum Paschalnego. Msza św. w tym dniu ma wyjątkowo uroczysty charakter. O godz. 18.00 ks. proboszcz Krzysztof Górski COr odprawił Mszę, po której Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Ciemnicy.

PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK PAMIĄTKA WIECZERZY PAŃSKIEJ - WIELKI CZWARTEK