A K T U A L N O Ś C I

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
29.04.12r.

W ostatnią niedzielę kwietnia podczas uroczystej, niedzielnej Mszy św o godz. 11.00 20 dzieci przystąpiło do swojej Pierwszej Komunii Świętej.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA - 29.04.12r.

OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW

W poczet ministrantów przyjęto 4 chłopców. Młodzi ministranci otrzymali nowe, wzorowane na filipińskich stroje.

OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW

ŚWIĘCENIE POJAZDÓW
15.04.12r.

Po niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00 odbyło się święcenie pojazdów ustawionych na placu apelowym naszych Jednostek.

ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r.

"Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani."
WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA
07.04.12r.

"W tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę" O godz. 22.00 przed kościołem rozpoczęliśmy obchody Wigilii Paschalnej. Po poświęceniu ognia i nowego paschału, ogień został wniesiony do kościoła. Następnie odśpiewano Orędzie Wielkanocne i rozpoczęła się Liturgia Słowa, składająca się z czterech czytań oraz Ewangelii, opisującej poranek Zmartwychwstania Pańskiego. Po kazaniu odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne i rozpoczęla się Liturgia Eucharystyczna. Dalej odbyła się procesja rezurekcyjna, po której odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga Wysławiamy". Obrzędy sprawowali: ks. Jacek Niesyto, ks. Adam Anioł oraz ks. proboszcz Krzysztof Górski.

WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r.

"OJCZE W TWE RĘCE, SKŁADAM DUCHA MEGO"
WIELKI PIĄTEK
06.04.12r.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Podczas wieczornej liturgii wspomina Mękę i Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz adoruje Krzyż Chrystusa. Po liturgii o godz. 18.00 Najświętszy Sakrament został wystawiony w Grobie Pańskim, gdzie do godz. 22.00 Wierni mieli okazję by przy Grobie modlić się i adorować.

WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r.

"TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ"
WIELKI CZWARTEK
05.04.12r.

    W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa. Tego dnia wspominamy ustanowienie przez Jezusa Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa w słowach "To czyńcie na moją pamiątkę". Po uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza "Ciemnicy".

WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r.