A K T U A L N O Ś C I

OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW

W poczet ministrantów przyjęto 4 chłopców. Młodzi ministranci otrzymali nowe, wzorowane na filipińskich stroje.

OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW

ŚWIĘCENIE POJAZDÓW
15.04.12r.

Po niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00 odbyło się święcenie pojazdów ustawionych na placu apelowym naszych Jednostek.

ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r. ŚWIĘCENIE POJAZDÓW - 15.04.12r.

"Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani."
WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA
07.04.12r.

"W tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę" O godz. 22.00 przed kościołem rozpoczęliśmy obchody Wigilii Paschalnej. Po poświęceniu ognia i nowego paschału, ogień został wniesiony do kościoła. Następnie odśpiewano Orędzie Wielkanocne i rozpoczęła się Liturgia Słowa, składająca się z czterech czytań oraz Ewangelii, opisującej poranek Zmartwychwstania Pańskiego. Po kazaniu odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne i rozpoczęla się Liturgia Eucharystyczna. Dalej odbyła się procesja rezurekcyjna, po której odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga Wysławiamy". Obrzędy sprawowali: ks. Jacek Niesyto, ks. Adam Anioł oraz ks. proboszcz Krzysztof Górski.

WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r. WIGILIA PASCHALNA - WIELKA SOBOTA - 07.04.12r.

"OJCZE W TWE RĘCE, SKŁADAM DUCHA MEGO"
WIELKI PIĄTEK
06.04.12r.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Podczas wieczornej liturgii wspomina Mękę i Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz adoruje Krzyż Chrystusa. Po liturgii o godz. 18.00 Najświętszy Sakrament został wystawiony w Grobie Pańskim, gdzie do godz. 22.00 Wierni mieli okazję by przy Grobie modlić się i adorować.

WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r. WIELKI PIĄTEK - 06.04.12r.

"TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ"
WIELKI CZWARTEK
05.04.12r.

    W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa. Tego dnia wspominamy ustanowienie przez Jezusa Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa w słowach "To czyńcie na moją pamiątkę". Po uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza "Ciemnicy".

WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r. WIELKI CZWARTEK - 05.04.12r.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
31.03.12r.

W sobotę, 31 marca o godz. 19.00 przedstawiono inscenizację Męki Pańskiej. Występ pod kierunkiem p. Magdaleny Michalak przygotowali nasi Parafianie. Oprawę muzyczną przygotował p. Leszek Wawrzynowicz wraz z zespołem. Misterium przypomniało nam Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wprowadziło w nastrój rekolekcyjnych rozważań.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ